Logo BfR
Database BfR Recommendations on Food Contact Materials
Recommendations
 
 Id Schaltfläche bewirkt, dass Spalte Id zur primären Sortierspalte wird.
 Recommendation Schaltfläche bewirkt, dass Spalte Recommendation zur primären Sortierspalte wird.
Recommendation(s) Announcement(s) Substance(s)
140 XIV. Polymer Dispersions Rec.Ann.Subst.
330 XXXIII. Acetal resins Rec.Ann.Subst.